Hem

acupuncture-model

 

 

Välkommen till

            

            Gefle Akupunktur

 

 

                                                                                                                                                                                                               

Har du frågor om Traditionell Kinesisk Medicin / Akupunktur ?

Tveka inte att skicka din fråga till mig under fliken Kontakt

Skillnad på akupunktur och akupunktur

Utbildade akupunktörer (medlemmar i svenska akupunkturförbundet) har minst 3 års utbildning i akupunktur och dessutom bas medicinsk utbildning, går man och får akupunktur inom sjukvården så har personalen (sjukgymnaster , barnmorskor, sjuksköterskor mfl ) oftast endast några dagars utbildning och saknar oftast kunskap inom bla  topografisk anatomi.

 

 

 Har du ont i ryggen ?

Ryggsmärta

 

 

 

 

Akupunktur effektivt vid ländryggsmärta

New research confirms that acupuncture reduces lower back pain. Researchers conclude that acupuncture reduces pain, lowers absenteeism from work and prevents relapses. The researchers also conclude that adding special acupuncture points, called confluent points, adjusted for the time of day that acupuncture treatments are administered significantly enhances clinical outcomes for patients with chronic lower back pain.

In related research, a new study finds acupuncture combined with massage is more effective for treating lumbar disc herniations than coenzyme B12 injections combined with physiotherapy. The acupuncture group achieved an overall success rate of 96.7% and the injection therapy group had an 80.0% success rate. A lumbar disc herniation is when a vertebral disc’s soft center extrudes through a rupture or tear in the outer fibrous ring. This may lead to pain, numbness, weakness and impaired range of motion.

A related statistical analysis of many studies confirms that acupuncture is effective for the relief of lower back pain. A meta-analysis of 11 controlled trials concludes that “current evidence is encouraging in that acupuncture may be more effective than medication….” The quality of the study was high in that researchers examined placebo-sham, randomized-controlled investigations to ensure objectivity. The research team concluded, “Compared with nonsteroidal anti-inflammatory drugs, acupuncture may more effectively improve symptoms of acute LBP (lower back pain).”

HealthCMi

Akupunkturens hjälp vid barnlöshet &  IVF

Gravid

Det är många faktorer som kan göra befruktning svår, och även efter en lyckad befruktning kan en del besvär dyka upp som kan påverka graviditeten. Detta blir givetvis en jobbig och stressig situation.

Hur som helst så visar forskning där man använder akupunktur för att förbättra fertiliteten, att det finns anledning till optimism.

Traditionell Kinesisk Medicin (TKM) kan användas ensamt eller i kombination med modern västerländsk fertilitets teknik.

En tysk studie från 2002 som fick stor uppmärksamhet påvisade att det va signifikant högre befruktnings procent ( 42.5 % vs 26.3 % ) när akupunktur användes i kombination med IVF.

Mer aktuella studier från 2006 visade att akupunktur kan förbättra IVF resultaten. I den första studien i Tyskland deltog 225 kvinnor som fick IVF behandling , av dessa fick 116 patienter luteal fas (fasen efter ägglossning) akupunktur enligt principen för TKM , och 109 patienter fick en standard variant av akupunktur som används vid västerländsk akupunktur.

Behandlingsgruppen som fick TKM akupunktur hade en signifikant högre grad av klinisk graviditet än placebogruppen ( 33.6 % vs 15.6 )

Även en Dansk studie publicerades vid samma tidpunkt där man undersökte  effekterna av akupunkturbehandling eller ej den dag då embryo insättning skulle ske.

Det visade sig även i denna studie att det va en signifikant ökning av graviditet ( 39 % vs 26% ) för dom som fick akupunktur samma dag som embryo insättning.

En tredje studie presenterades också , men där va resultaten för små för att betraktas som kliniskt signifikanta, men forskarna sammanfattade dock  att akupunktur är en säker behandlingsmetod att få i kombination med IVF.

Ytterligare studier har gjorts som påvisar att akupunktur har positiv effekt på män. I en studie publicerad 2005 såg man att män som fick akupunkturbehandling hade mer rörliga spermier och att kvaliteten ökade.

2005 donerades 400 000 dollar till Universitetet i Maryland  från USAs nationella  center för alternativ och komplementär medicin, en del av USAs nationella hälsoinstitut, för att forska om fördelarna med Akupunktur i kombination med IVF

Ett par studier har slutförts av Dr. Paul Magarelli och hans slutsatser av dessa är:

1. Akupunktur är ofarligt och påverkar varken fertilitet eller IVF behandlingar negativt

2. Akupunktur kan statistiskt förbättra graden av levande födslar med IVF med  mellan 10-15 %

3. Akupunktur minskar risken för utomkvedshavandeskap vid IVF

4. Akupunktur enligt västerländsk teknik påverkade inte äggkvaliteten, MEN påverkade faktorer hos modern, vilket förbättrade förutsättningarna för inplantat.

5. Summeringen av akupunkturens positiva effekter är att akupunktur har  förmåga att påverka kroppens hormon nivåer  (särskilt prolaktin och kortisol)  

 

 

”Nära jorden, innan man planterar fröet”

Idealiskt är att påbörja akupunkturbehandling redan ett par månader före önskad graviditet eller IVF behandling.

 

Övriga faktorer som påverkar: 

Koffein: Minska eller sluta med kaffe. I en Svensk/Amerikansk studie på 562 kvinnor visade det sig att 1-3 koppar kaffe / dag ökade risken för missfall med 30 % ,och mer än 5 koppar kaffe / dag ökade risken till 40 %

Stress: Stress har kopplats till oregelbunden ägglossning och dålig spermie utveckling.

Sömn: Kinesisk medicin försöker alltid förbättra sömn kvaliteten, för lite sömn hämmar utvecklingen av tillväxt hormoner. Skiftarbete har visat sig påverka kvinnors fertilitet negativt.

Alkohol: Alkohol tar tid att bryta ned och detta kan påverka balansen mellan östrogen och progesteron, dessutom kan det leda till minskad ägg produktion och minskad mängd friska spermier.

Vikt: Att vara för smal kan påverka den normala menstruationscykeln, även stor övervikt hos båda parter tycks påverka fertilitet negativt.

Rökning: Rökare har en ökad risk för missfall, kvinnliga rökare riskerar dessutom att få lägre nivåer av östrogen än normalt, misstankar finns att rökning även påverkar livmodern och kan påskynda menopaus, män kan skada spermiernas kvalitet.

SUMMERING:

Akupunkturens effekter på fertilitet:

1. Förbättrar endometriet (livmoderslemhinna)

2. Ökat blodflöde till livmodern

3. Reglerar viktiga hormoner

4. Reducerar stress

5. Förbättrad äggstocksfunktion

6. Ökar chansen till levande födslar

7. Minskar risken för utomkvedeshavandeskap

8. Ökar mängden och förbättrar spermiekvaliteten.

Referenser:

1. Paulus, W., et al. Fertility and Sterility. April, Vol. 77 (4):721-724, 2002.
2. Dieterle,S., Ying, G., Hatzmann, W., Neuer, A. Fertility and Sterility, May, Vol. 85 (5):1347-135, 2006.
3. Westergaard, L., Mao, Q., et al. Fertility and Sterility, May, Vol. 85 (5): 1341-1346, 2006.
4. Smith, C., Coyle, M., et al. Fertility and Sterility, May, Vol. 85 (5) 1352-1358, 2006.
5. Pei, J., Strehler, E., Noss, U. et al. Fertility and Sterility, July, Vol. 84 (1), pgs. 141-7, 2005.
6. Cnattingius, S. et al, New England Journal of Medicine Vol.343(25):1839-1845, Dec., 2000.
7. George, L., et al. Paediatric and Perinatal Epidemiology, Vol. 20 (2): 119-126, March, 2006.
8. Ibid.

Additional references
The Infertility Cure: The Ancient Chinese Wellness Program for Getting Pregnant and Having Healthy Babies by Dr. Randine Lewis.
Human Reproduction Journal, Volume 11, Number 6, 1996.
Fertility and Sterility, Volume 78, Number 6, December 2002 Raised cortisol predicts spontaneous abortion Source: Proceedings of the National Academy of Sciences 2006. Early online publication

 

Cold pack

 

 

 

Har du en idrottskada/ arbetsskada som har lett till en  inflammation ?

UNDVIK att kyla eller behandla med Antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) !!

VARFÖR ? läs på länken nedan.

http://athleticmedicine.wordpress.com/2013/11/07/why-ice-and-anti-inflammatory-medication-is-not-the-answer/

 

 

Är du rädd för nålar ?  Så här tunn är en akupunkturnål

NÅLAR

 

 

Ny spännande forskning om hur akupunktur påverkar kroppen

http://www.fasebj.org/content/15/12/2275.full

 

AKUPUNKTUR XX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOT

 

På länken nedan kan du läsa om hur Sverige kan spara flera miljarder, och samtidigt bli friskare !!!

Stöd BOT- avdrag

 

http://www.botavdraget.se/images/pdf/BOT-avdraget_folder_%202013.pdf

 

 

Barnlöshet ?

På länkarna nedan finner du senaste forskningen om akupunkturens positiva inverkan vid IVF

http://www.westlakecomplementarymedicine.com/acupuncture_research.html

http://www.healthcmi.com/acupuncturist-news-online/739-infertilityclom

Akupunktur minskar stress

De flesta av oss har upplevt stress och testat olika metoder för att minska stressen. Men vad fungerar egentligen? Akupunktur gör det tydligen. Forskare har nämligen hittat det första molekylära beviset för att akupunktur minskar stress.

 

Klicka på länken nedan för att läsa hela artikeln på National Geographic

http://natgeo.se/kropp-sjael/stress-akupunktur-minskar-stress

Här nedan hittar du intressant länk till Professor Dan Larhammars forskning om just  neuropeptid Y

http://www.info.uu.se/publ/fp1996/12.html

 

 

 

Traditionell kinesisk akupunktur kan behandla många

 hälsoproblem och sjukdomar.

 Världshälsoorganisationen WHO anger mer än 100 behandlingområden.

 Här följer några exempel:

 

 • Smärtor i rygg-,nacke, axlar och andra leder
 • Huvudvärk
 • Menstruella störningar
 • Klimakteriebesvär
 • Infertilitet (IVF)
 • Idrottskador
 • Mag- tarm besvär
 • Bihålebesvär
 • Yrsel
 • Sömnbesvär
 • Urinvägsbesvär
 • mm

Vill du se hela listan, klicka på länken nedan.

http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4926e/5.html

 

Ring 026-120101 (ank 2) för närmare konsultation

 

 

Gefle Akupunktur 2010. Per Drewes